Gökmen Kahiloğulları

Prof. Dr. Gökmen Kahiloğulları 

Özgeçmiş

İlkokul: Mersin Cumhuriyet İlkokulu

Ortaokul-Lise: Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi

Üniversite: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı (Kasım 2000-Haziran 2006).   

Klinik Gözlemci: Prof. Dr. Roberto Heros gözetiminde Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Jackson Memorial Hastanesi Nöroşirürji Departmanı, Ekim 2002, Miami, Florida, ABD.

Uzman Doktor: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı (Haziran 2006-Eylül 2006, Şubat 2008-Mayıs 2008, Şubat 2010-2014). 

Bilim Doktoru: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Klinik Anatomi Doktorası (Eylül 2006-  Haziran 2011).

Mecburi Hizmet Görevi: Siirt Devlet Hastanesi (Ekim 2006-Ocak 2008).

Askerlik Görevi: Çorlu Asker Hastanesi (Aralık 2009-Şubat 2010).

4 dönemlik EANS ( European Association of Neurosurgical Societies) kurslarını tamamlama: Şubat 2007 (Budapeşte-Şubat 2004, Krakow-Ağustos 2005, Selanik-Ağustos 2005, Bratislava-Ağustos 2006, Antalya-Şubat 2007).

Klinik gözlemci: Prof. Dr. Concezio Di Rocco gözetiminde Roma Katolik Üniversitesi, Agusto Gemelli Hastanesi, Nöroşirürji Departmanı, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, (Temmuz 2012- Eylül 2012).

TND Yeterlik: Eylül 2013

Doçent Doktor: Ankara ÜniversitesinTıp Fakültesi Nöroşirürji ABD (Ocak 2014- )

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilimdalı Üyesi (2019- )

TTB Üyeliği: 2006-

TNDer Üyeliği: 2006-

TNDer Genç Nöroşirürjiyenler Yönetim Kurulu Üyeliği: 2008-2012

TNDer Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Üyeliği: 2009-

TNDer Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği: 2010-2012

TNDer Nöroonkoloji Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Üyeliği: 2010-

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ölümü Tespit Komisyon Üyesi: 2012-

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye Komisyon Üyesi: 2013-2014

TNDer Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu Başkanı: 2013-2014

TNDer Yeterlik Kurulu Üyeliği: 2014-

TNDer Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Üyeliği: 2014-

European Society of Pediatric Neurosurgery (ESPN) Üyeliği: 2014-

Nöroonkoloji Derneği Üyeliği: 2014-

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Ameliyathanesi Komisyon Üyesi: 2014-

TNDer Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı: 2015-2016

TNDer Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Çalışma Grubu Üyesi: 2015-2018

TNDer Ulusal Kongresi Kongre Bilimsel Danışma ve Bildiri Değerlendirme Kurulu Üyesi: 2015

IBNC Bilimsel Kurul Üyesi: 2015-

ISMA-2015 Bilimsel Kurul Üyesi

International Society of Pediatric Neurosurgery (ISPN) Üyeliği: 2015-

TNDer Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu- İletişim Komisyonu Üyesi: 2016-

TNDer Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Üyesi: 2016-

‘SciTz Neurosurgery and Spine’ dergisi Editorial Board: 2016- 

‘Journal of Headache and Pain Management’ dergisi Editorial Board: 2016-

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Transfüzyon Komitesi Üyesi: 2016-

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Editorial Board: 2018-

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD Akreditasyon Eğitim Direktörü-2016.

TNDer Yeterlik Kurulu Sekreterliği: 2016-2017

TNDer Yeterlik Kurulu 2 Başkanı: 2017-2018

TNDer Yeterlik Kurulu Başkanı: 2018-

TNDer Yönetim Kurulu Üyesi-Veznedar: 2021-

Galeri